adres e-mail: biuro@kancelariabielka.pl

telefon: 501 591 802

Prawo zamówień publicznych

  • pomoc prawna świadczona zamawiającym oraz wykonawcom,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia,
  • reprezentacja Klientów przed Sądem, Krajową Izbą Odwoławczą.
Top