MEDIACJE I NEGOCJACJE, UGODY, POROZUMIENIA

  • prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach gospodarczych,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniu mediacyjnym,
  • doradztwo i reprezentacja Klientów w negocjacjach, w tym dotyczących wzajemnych zobowiązań,
  • reprezentacja Klientów w polubownym zakończeniu zaistniałego pomiędzy kontrahentami sporu, bez konieczności rozwiązywania go na drodze sądowej.
Top