Poznajmy się

ODE MNIE

Magdalena Bielka
radca prawny, mediator w sprawach cywilnych ze specjalizacją w sprawach gospodarczych, mediator sądowy.

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Mediator wpisany na listę Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie.

Niezmiernie miło jest mi Państwa powitać.

Z sukcesem i z zaangażowaniem wykonuję zawód radcy prawnego. Jestem również wykwalifikowanym mediatorem gospodarczym oraz mediatorem sądowym.
Moim celem jest sukces Klienta.

Świadcząc pomoc prawną kieruję się w komunikacji z Klientem etyką, zasadami i wartościami, które w sobie pielęgnuję. To one w połączeniu z moją pasją, wiedzą prawną i doświadczeniem sprawiają, że Klienci z ufnością powierzają mi swoje sprawy.

Zapewniam, że korzyści z wzajemnej współpracy i zaufania oraz wspólnego celu i sprawnej obsługi prawnej są dla Klientów Kancelarii bardzo wymierne. Taka współpraca pozwala zapobiegać wielu problemom i konfliktom, niwelować ich skutki i rozwiązywać je z korzyścią dla Klienta.O MNIE

Doświadczenie zdobywałam w kancelariach prawnych oraz w spółkach prawa handlowego, jako In-house lawyer oraz w sądach powszechnych w zakresie wielu dziedzin prawa, a także prowadząc własną działalność gospodarczą.

Ukończyłam aplikację sądową odbywaną w sądach powszechnych – we wszystkich wydziałach sądu rejonowego oraz sądu okręgowego zarówno w I-szej, jak i w II-ej instancji. Pracowałam w sądzie rejonowym na stanowisku asystentki sędziego. Byłam również aplikantką radcowską. Uzyskałam uprawnienia mediatora.
Aktywnie uczestniczę w szeregu szkoleniach prawnych w kraju i za granicą.

Posługuję się językiem angielskim, w tym językiem angielskim prawnym (legal English).

Przedstawione doświadczenia jako wykwalifikowanego prawnika sprawiły, że posiadam rozległą wiedzę prawną, co pozwala mi na wielostronne rozważenie i analizę powierzonych spraw i wynikających z nich zagadnień prawnych.

Posiadam również wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek oraz w procesach sądowych, a także doświadczenie w mediacji oraz w negocjacji kontraktów, umów cywilno-prawnych, a także w rozwiązywaniu polubownie sporów.

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresie prawa cywilnego, w tym również w windykacji należności, prawie spadkowym, prawie rodzinnym, prawie pracy oraz w prawie gospodarczym i prawie handlowym.

W praktyce zawodowej wspieram się doświadczeniem biznesowym, które pomaga mi w dostrzeganiu zagrożeń dla Klienta oraz w rozumieniu jego potrzeb.PRYWATNIE

Szanuję wszelkie wartości w swojej praktyce zawodowej oraz wartości związane z rodziną. Kieruję się również wartościami w komunikacji interpersonalnej. Cenię sobie lojalność i prawdomówność.

Jestem osobą pełną energii, zorganizowaną, dyskretną oraz umiejącą dostosować się do sytuacji.

W trudnych do znalezienia wolnych chwilach jestem entuzjastką sportu, a w szczególności: kolarstwa, tenisa stołowego, piłki ręcznej oraz snowboardu. Moje zaangażowanie w pasje i kierowanie się w sporcie zasadami fair-play są wartościami, które również stosuję w praktyce zawodowej.

W ramach relaksu także podróżuję, a nowo poznane kultury, ludzie i zwyczaje przyczyniają się do otwarcia na świat i jego różnorodność wspomagając moje umiejętności mediacyjne.

Moja ciekawość świata jest również ukierunkowana na pokonywanie wyzwań kulinarnych. Lubię zdrową i ciekawą kuchnię.


Szacunek dla wartości, którymi kieruję się w życiu i do drugiego człowieka to jeden z priorytetów w mojej Kancelarii

Zapraszam do kontaktu


O KANCELARII


Wspieram wartości w biznesie.

We współpracy z Klientami zawsze mam na uwadze etykę zawodową i dynamiczne oraz rzetelne wywiązywanie się z powierzonych mi obowiązków.

W Kancelarii świadczę usługi prawne skierowane zarówno do Przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i do Klientów indywidualnych, Klientów instytucjonalnych i podmiotów sektora publicznego.

Świadczę również pomoc prawną pro bono.

Oferuję skuteczne rozwiązania indywidualnie dopasowane do zróżnicowanych potrzeb Klientów.

Służę wsparciem dla Klientów, mając na uwadze sukces, zadowolenie i dobro Klientów w realizacji ich przedsięwzięć biznesowych.

Świadczę kompleksową obsługę prawną odpowiadającą najwyższym standardom w zakresie prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa cywilnego, w tym z zakresu skutecznej windykacji należności, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i w zakresie wielu innych dziedzin prawa.

Współpracuję z godnymi zaufania prawnikami, notariuszem, komornikiem oraz z innymi profesjonalistami, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują swoje zadania.

Pozostaję w stałym kontakcie z Klientami, zarówno telefonicznym, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jestem także do dyspozycji Klientów podczas uzgodnionych spotkań w siedzibie Klienta oraz w Kancelarii.

ETYKA W PRACY I ŻYCIU

Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa w sprawach powierzonych przez Klienta.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po zaprzestaniu wykonywania zawodu radcy prawnego.

Zapewniam zachowanie w pełnej tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów przekazanych przez Klienta.

Stosunki pomiędzy radcą prawnym a Klientem są oparte na zaufaniu.

Świadcząc pomoc prawną Klientowi postępuję lojalnie i kieruję się dobrem Klienta w celu ochrony jego praw.

Wszelkie informacje zostają przekazywane Klientowi z poszanowaniem prawa, dobrych obyczajów i godności zawodu radcy prawnego.

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia jest uzgodniony z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.
CZĘSTE PYTANIA

Zasady wynagradzania są przejrzyste, jasno określone i ustalane przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Honorarium ustalam indywidualnie w drodze rozmów z Klientem, szukając rozwiązania dopasowanego do każdej indywidualnej sprawy, uwzględniając stopień jej zawiłości, planowane zaangażowanie czasowe i potrzeby Klienta. Wynagrodzenie ryczałtowe: rodzaj wynagrodzenia ustalany z góry za prowadzenie indywidualnej sprawy. Wynagrodzenie ryczałtowe - w przypadku stałej obsługi prawnej - ma charakter abonamentu miesięcznego. Wynagrodzenie od sukcesu: honorarium uzależnione jest od rezultatu sprawy, jako wynagrodzenie dodatkowe. Wynagrodzenie godzinowe: honorarium ustalane za rzeczywisty czas poświęcony prowadzeniu danej sprawy. Wynagrodzenie za poradę prawną: przy tej formie pomocy prawnej, po wstępnej analizie sprawy, przedłożonych dokumentów, przedstawiane są możliwe rozwiązania oraz dokonywana jest ocena szans powodzenia. Koszt takiej porady prawnej mieści się w przedziale od 100,00 zł. netto do 300,00 zł. netto w zależności od zawiłości sprawy. Do każdej ceny doliczany jest podatek od towarów i usług –VAT. Przy czym w razie zlecenia Kancelarii prowadzenia sprawy, koszt udzielonej porady prawnej zostanie zaliczony na poczet ostatecznego wynagrodzenia.

Należy przedstawić wszystkie posiadane dokumenty związane ze sprawą, w tym posiadaną korespondencję (również mailową), notatki, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, pozwy, wnioski, porozumienia, ugody, umowy oraz inne dokumenty właściwe dla danej sprawy. Uwaga - nie należy samemu decydować, które dokumenty są istotne dla sprawy, a które nie są istotne. Nie należy również ukrywać dokumentów lub faktów dla Państwa niewygodnych. Radca prawny dąży do posiadania szerokiego rozeznania w sprawie oraz dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób reprezentować Klienta i udzielać skutecznych, trafnych porad prawnych.

Podczas konsultacji należy przedstawić swój problem prawny, zapytanie prawne i określić oczekiwania w sposób czytelny, prosty, jasny i precyzyjny. Należy przedstawić krok po kroku sytuację prawną w jakiej się Państwo znajdujecie i co chcielibyście Państwo w końcowym efekcie uzyskać.CO MÓWIĄ O MNIE KLIENCI?

„Pełny profesjonalizm. Zleconą sprawę rozwodową Pani Mecenas Magdalena Bielka poprowadziła zgodnie z moimi oczekiwaniami. Dodam przy tym, że stale na bieżąco informowała mnie o stanie sprawy.
Mądra i przede wszystkim skuteczna. Rzetelnie mówi o sprawie, nie obiecuje rzeczy niemożliwych i walczy. Walczy i wygrywa.
Nadmienić należy także, iż Pani Mecenas to bardzo urokliwa prawniczka, co w pewnym sensie pomagało nawet na sali sądowej”.

„Doskonały kontakt i współpraca, duże zaangażowanie w powierzone projekty. Nasi Klienci i zespół szanują Panią Mecenas. Szanujemy wysokie kompetencje Pani Mecenas, jej słowność, sprawność, wysoką jakość pomocy prawnej oraz terminowość”.

„Jestem przedsiębiorcą mającym własne zdanie. Natomiast energia Pani Mecenas, sposób w jaki się ze mną komunikuje i wyjaśnia zawiłości prawne sprawia, że mnie niejednokrotnie przekonuje i w konsekwencji chroni przed popełnianiem błędów”.

„Szczęśliwie i z zyskiem porozumiałem się z kontrahentem dzięki Pani Mecenas. Odzyskałem pieniądze”.

„Z serca polecam Kancelarię Pani Mecenas. Do współpracy przekonał mnie styl pracy oraz dynamika działania, a co za tym idzie skuteczność. Nie często można spotkać kancelarie prawną działającą zgodnie z wartościami etycznymi i moralnymi. 100% profesjonalizmu i rzetelności.
Życzę wielu sukcesów!”ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Wyślij wiadomość

Kancelaria Radcy Prawnego
Magdalena Bielka
ul. Tadeusza Kościuszki 36 lok. 9
05-500 Piaseczno

Dojazd samochodem z centrum Warszawy do Kancelarii w 35 minut

Adres do korespondencji:
Kancelaria Radcy Prawnego
Magdalena Bielka
ul. Aleja Róż 23 lok. 16
05-500 Piaseczno

tel. 501-591-802
e-mail: biuro@kancelariabielka.pl

Wypełniając formularz i wysyłając wiadomość do kancelarii, zgadzacie się Państwo na przekazanie mi swoich danych osobowych. Służą one jedynie do nawiązania kontaktu i nie są udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami nakazanymi przez prawo. Dane te będą przeze mnie przechowywane jedynie w sytuacji nawiązania współpracy i świadczenia dla Państwa usług.

Skontaktuję się z Państwem w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych.


Top