PRAWO CYWILNE

  • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z prowadzoną przez Klientów działalnością gospodarczą,
  • doradztwo prawne w zakresie umów, kontraktów budowlanych, transakcji, ugód, porozumień,
  • negocjowanie umów,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa w realizacji założeń i celów Klientów,
  • bieżące i stałe porady prawne w zakresie stosowania prawa,
  • reprezentacja Klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego przed Sądem.
Top