PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

  • bieżąca i kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego,
  • bieżąca i kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obsługa prawna przy zakładaniu i rozpoczynaniu działalności gospodarczej,
  • przygotowywanie i obsługa posiedzeń organów spółek,
  • sporządzanie projektów umów, statutów i regulaminów spółek,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniu rejestrowym, podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym zgłaszanie zmian do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • organizacja walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników,
  • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe,
  • reprezentacja w postępowaniu elektronicznym.
Top