Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

  • pomoc prawna w zakresie zapobiegania: czynom nieuczciwej konkurencji, naruszeniom praw konsumentów,
  • prowadzenie spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji.
Top