RODO

  • usługa audytu,
  • wdrażanie procedur zgodnych z RODO  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz z polskimi przepisami wydanymi w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
  • usługa pełnienia funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) w podmiocie
Top